Raku-kurs

 OBSERVERA att rakukursen är uppdelad på två tillfällen. 

"Raku" är namnet på en speciell teknik för bränning av keramik. Metoden har sitt ursprung i Japan och ger spännande mönster av svarta krackeleringar och vackra metallskiftningar i glasyren. Krackeleringarna uppstår då man flyttar alstren direkt från den ca 1000 grader heta gasugnen till en "sotkammare" med brännbart material. Detta fattar eld av de heta föremålen. Elden kvävs sedan med hjälp av ett lock, och i den reducerande miljön som då bildas uppstår de metalliska färgskiftningarna och det svärtade godset.

Raku betyder faktiskt "glädje", och ren och skär glädje är det att skapa keramik med denna metod - den är snabb, oförutsägbar och vansinnigt spännande. Bered dig på en nervkittlande upplevelse! 


Vid det första kurstillfället träffas vi i ateljén och tillverkar vi våra alster. Dessa får sedan stå kvar och torka innan jag skröjbränner dem inför kurstillfälle två.

 Vid det andra tillfället glaserar vi våra alster och bränner dem i den gasdrivna rakuugnen. När glasyren smält ut vid ca. 1000 grader flyttar vi dem med tänger till en tunna fylld med sågspån. Sågspånen fattar då eld av de heta föremålen, som sedan får pyra i en reducerande miljö innan de slutligen flyttas över till ett vattenkar och tvättas rena från sot. Alstren är färdiga att ta med sig hem redan samma dag.

Under kursdag två är vi utomhus hela dagen - kläder efter väder. (Röken från sot-tunnan luktar rätt kraftigt, så ta inte era bästa "gå-bort-plagg" på.)

Pris för denna kurs: 3 200:- för lera (2kg), glasyr, bränningar samt fika vid båda tillfällena. (Medtag egen lunch till bränndagen. )